Perkampungan di perkotaan sebagai wujud proses adaptasi sosial daerah Jawa Barat