Hutan adat dari leluhur untuk anak cucu

Gambaran konflik di kawasan Hutan Maluku