Sifat Perniagaan Nabi Muhammad : Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam

Dilengkapi Tanya Jawab Seputar Permasalahan Jual Beli Kontemporer