Sebanyak 11 item atau buku ditemukan

Sejarah pendidikan Islam

Historical development of Islamic education in Indonesia.

67 . . . . B . Masa Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam 1 . Pusat -
pusat Pendidikan Islam . . . . 2 . Pengajaran Al - Qur ' an . . . . . . . . 3 .
Pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Islam . C . Masa Kejayaan
Pendidikan Islam .

Ilmu dalam perspektif

Richard S . Rudner PERBEDAAN ANTARA ILMU - ILMU ALAM DAN ILMU -
ILMU SOSIAL : SUATU PEMBAHASAN ahli ... Sebagai contoh , beberapa kritikus
tidak saja menyerang rumitnya gejala sosial sebagai dasar untuk menyimpulkan
 ...

Pembuatan Tersepadu Komputer dari Konsep Menjadi Kenyataan

EC : boleh bermaksud Suruhanjaya Eropah atau Masyarakat Eropah ;
Masyarakat Eropah sekarang menggantikan Kesatuan Eropah ( EU ) . ECMA :
Persatuan Pembuat Komputer Eropah . EDI : saling tukar data elektronik ,
digunakar untuk ...