Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Kajian novel terpilih Brunei Darussalam dari perspektif pengkaedahan Melayu

History and criticism on Malay novels of Brunei created in the 20th century.

Mendidik 1 1 Kepentingan novel sebagai bahan untuk mendidik bukanlah baru . Perkara ini telah ada sejak zaman permulaan novel ditulis . Malah , dalam sejarah penulisan novel Melayu , unsur pendidikan ini dijelaskan secara terus terang .