Sebanyak 3 item atau buku ditemukan

Manajemen masjid

Bab VII Pembinaan Pengurus kepada Remaja Masjid MASJID adalah lembaga
pembinaan masyarakat Islam yang ... Lembaga masjid juga pusat pendidikan
dan penerangan rakyat, disamping pusat belajar bagi yang ingin mendalami
Islam.