Sebanyak 5 item atau buku ditemukan

Inventarisasi Komunitas Adat Ncuhi Mbawa

Makna dan Fungsi Ritual Adat Masyarakat Desa Mbawa, Kecamatan Domggo, Kabupaten Bima

Hak asasi manusia dalam masyarakat komunal

kajian atas konsep HAM dalam teks-teks adat Lamaholot dan relevansinya terhadap HAM dalam UUD 1945

Study on human rights concept in Lamaholot community, Nusa Tenggara Timur Province and its relations with Indonesian 1945 Constitution.

Study on human rights concept in Lamaholot community, Nusa Tenggara Timur Province and its relations with Indonesian 1945 Constitution.

Kajian dan analisa undang-undang piagam dan kisah Negeri Jambi

Prose classic of Indonesia.

Keturunan tersebut diungkapkan lengkap dengan : nama periai ( kerajaan atau
kalbu ) , keturunan , gelar , jabatan , tugas dan lokasi wilayahnya . Semuanya
diterakan dalam pasal - pasal . é o o o Pasal pertama a . Nama Periai b .
Keturunan ...

Politik hukum baru

mengenai kedudukan dan peranan hukum adat dan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional

mengenai kedudukan dan peranan hukum adat dan hukum Islam dalam
pembinaan hukum nasional Sajuti Thalib. INIC m bangsa kita sehingga tidak
terpaut kepada isi dari katakanlah KUH Perdata BW dari zaman Belanda itu .
Walaupun ...