Sebanyak 2 item atau buku ditemukan

Sejarah rumpun Diponegoro dan pengabdiannya

... menerobos sela - sela jaringan kedudukan - kedudukan tentara Belanda .
Anak buah dan Komandan saling terpencar dan saling mencari . Kemajuan -
kemajuan pesat daripada gerakan tentara Belanda ' yang modern itu , psikologis
telah ...