Sebanyak 6 item atau buku ditemukan

Sastera remaja ditinjau daripada beberapa perspektif

1 V 1 kemajuan dan penemuan baru dalam bidang sains dan teknologi . ... tidak pernah terdidik dalam bidang sains tulen , maka menyebabkan mereka tidak berupaya meneroka satu jenis penulisan sastera yang tidak kurang pentingnya ?

Mahkota raja-raja

Classical Malay literature.

Kitab ini memberikan ajaran moral, pendidikan, panduan dan sebagainya kepada raja-raja dalam melaksanakan pemerintahannya. Teks terdiri daripada 24 fasal dan banyak ditokok tambah.