Sebanyak 60 item atau buku ditemukan

Kelantan dalam perspektif sosio-budaya

satu kumpulan esei

Asaad Shukri penting dalam bidang penulisan sejarah kebudayaan dan perkamusan . ... “ Kamus Hari ini ” 24 jilid , “ Kamus Kurun Baru " 12 jilid , “ Kamus Adat Istiadat ” , “ Kamus Politik ” , dan “ Kamus Kata Perubatan ” .