Sebanyak 79 item atau buku ditemukan

Sains menurut perspektif Islam

penulisan sejarah matematik oleh sarjana - sarjana Barat , sebagai bapa Angka Perpuluhan ! ... kejayaan sarjana Islam dengan katanya , ... kemunculan sebuah tamadun baru antarabangsa dan bermagnitud ensiklopedia dalam masa yang kurang ...

Cara Meneliti

Judul asli : How to research Diterbitkan bekerjasama dengan British Government Overseas Development Administration dan The British Council Bibliografi : hlm. 153-154