Sebanyak 83 item atau buku ditemukan

Pemakaian bahasa Indonesia ragam tulis di lingkungan perguruan tinggi

Use of proper Indonesian language in writing by the university officials.

Use of proper Indonesian language in writing by the university officials.

Sains menurut perspektif Islam

penulisan sejarah matematik oleh sarjana - sarjana Barat , sebagai bapa Angka Perpuluhan ! ... kejayaan sarjana Islam dengan katanya , ... kemunculan sebuah tamadun baru antarabangsa dan bermagnitud ensiklopedia dalam masa yang kurang ...