Sebanyak 167 item atau buku ditemukan

Risalah sementara Rapat Sub Komisi B-1 ke-1 Sidang Tahunan MPR, tahun 2002

Amendments; UUD 1945; economic recovery; general assembly; MPR; Indonesia; meeting reports.

Amendments; UUD 1945; economic recovery; general assembly; MPR; Indonesia; meeting reports.

Psikologi Perkembangan : Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya

Judul asli : Outwikkelings psychologie inleiding tot de verschillende deelgebieden Bibliografi : halaman 391-425

Pemikiran bahasa & sastera Zulkifli Muhammad dari perspektif Islam

Thought of Zulkifli Muhammad, a Malaysian scholar and politician, on Malay language and literature from Islamic perspective.

... sejarah , moral , budaya dan sebagainya.28 Dalam penulisan ini , kaedah intertekstualiti yang mementingkan aspek ... dari Perspektif Islam akan mencetuskan inspirasi dan kesedaran baru di kalangan generasi hari ini untuk mengenali ...