Sebanyak 258 item atau buku ditemukan

Resep sehat alami selera Indonesia

81 diet sehat golongan darah B :sukses langsing & sehat tanpa lapar

Perspektif Islam terhadap Kristologi

Islamic perspectives on Bible.

Terbentuknya Kitab Kudus Perjanjian Baru Kitab Kudus Perjanjian Baru yang terdiri atas 27 karangan atau kitab , tidak ... Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bukanlah buku ilmu sejarah , melainkan sekumpulan kitab keagamaan .

Kajian novel terpilih Brunei Darussalam dari perspektif pengkaedahan Melayu

History and criticism on Malay novels of Brunei created in the 20th century.

Mendidik 1 1 Kepentingan novel sebagai bahan untuk mendidik bukanlah baru . Perkara ini telah ada sejak zaman permulaan novel ditulis . Malah , dalam sejarah penulisan novel Melayu , unsur pendidikan ini dijelaskan secara terus terang .