Sebanyak 253 item atau buku ditemukan

Perspektif Islam terhadap Kristologi

Islamic perspectives on Bible.

Terbentuknya Kitab Kudus Perjanjian Baru Kitab Kudus Perjanjian Baru yang terdiri atas 27 karangan atau kitab , tidak ... Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bukanlah buku ilmu sejarah , melainkan sekumpulan kitab keagamaan .

Kajian novel terpilih Brunei Darussalam dari perspektif pengkaedahan Melayu

History and criticism on Malay novels of Brunei created in the 20th century.

Mendidik 1 1 Kepentingan novel sebagai bahan untuk mendidik bukanlah baru . Perkara ini telah ada sejak zaman permulaan novel ditulis . Malah , dalam sejarah penulisan novel Melayu , unsur pendidikan ini dijelaskan secara terus terang .

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio

Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008

Sifat Perniagaan Nabi Muhammad : Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam

Dilengkapi Tanya Jawab Seputar Permasalahan Jual Beli Kontemporer